Kunst på arbeidsplassen

Hva om du kunne opplevd kunst av høy kvalitet i din hverdag, hver dag du reiser på jobb. Ville det styrket din kreative tankegang? Hva om du kunne opplevd sammensetninger av arkitektur og kunst som både komplimenterte hverandre men også sto i kontrast til hverandre. Ville du blitt mer inspirert og motivert?

Mange tenker kanskje ikke over det, og det er enkelt å overse det og ikke se det større bilde, men min arbeidsplass (Telenor Fornebu) er et bevis på at det virker http://bit.ly/2jixzuS

Telenor og det var faktisk en av de siste bedriftene jeg tenkte på når det kom til kunst. Lite viste jeg om at de hadde en betydningsfull internasjonal samtidskunstsamling på over 700 verker antagelig er det enda mer nå http://bit.ly/2kn1rb7. Det er viktig at kunstverkene i samlingen er av samme høye kvalitet og museumsstandard som Hovedsamlingen i Norge, da kan vi knytte dette opp mot det eksklusive kretsløpet. Den som plukker ut kunsten tenker nok både på prosedurale, funksjonelle og institusjonelle kunstdefinisjoner, men hvordan vi ser verkene og opplever dette er veldig individuelt, for kunst kan jo både provosere og inspirere.

For meg er det en fryd å reise på jobb! På vei inn på plassen så er det første som møter meg Daniel Buren sitt mesterverk av 92 stolper som er plassert over hele uteområdet og Jenny Holzer sine 430 uttalelser om livet som løper med rød skrift på den 215 meter lange tekstbånd-skjermen. I bygget jeg jobber i er det et svært interessant verk av Douglas Gordon som har tatt John Ford´s gamle western film ”The Searcher” fra 1956 og manipulert og sterkt utvidet filmen slik at den varer så lenge perioden i filmen varer nemlig hele 5 år! Det tar faktisk flere uker å vise bare rulleteksten.

Det er mye kunst å se: skulpturer, bilder, malerier og mer. Dette er med på å styrke min motivasjon, mitt kreative sinn og inspirerer meg til å gjøre en bedre jobb. Jeg er veldig bevist på dette selv, men det er nok mange av de ansatte på bygget som ikke er klar over at denne kunsten påvirker. Jeg tror Telenor ønsker at vi skal begynne en kreativ og innovativ tankeprosess selv om vi ikke registrerte det.

Kunsten Telenor samler har et viktig uttrykk og den skal vise kompleksiteten til kunstneren http://bit.ly/2jUYoat Dette betyr jo også at kunstneren får et kvalitetsstempel når et verk blir kjøpt inn i kunstsamlingen. Det er kunst til utstilling på alle Telenor sine lokasjoner i Norge, men også mye kunst som står utstilt rundt omkring utover dette. Dette er en av måten Telenor bidrar med kunst og kultur til samfunnet og dette får meg til å føle at jeg er en del av noe større.

Så, om man som arbeidsgiver ønsker kreativitet på arbeidsplassen er dette en helt riktig måte å gjøre det på, jeg mener at alle arbeidsplasser MÅ ha mer av dette!

Kunst og håndverk

Hvem bestemmer hva som er kunst? Og hvilken kunst er god kunst? Og hvordan kan man definere at kunsten er av høy eller lav kvalitet? Videre da kan man jo spørre seg hvem bestemmer om en elev på grunnskolen fortjener karakteren 3 eller karakteren 6 på en tegning eller et maleri i ”kunst og håndverk”. Som aftenposten har skrevet om i sin artikkel (lagt ved under) så setter fort læreren karakter etter hva læreren selv syntes er fint eller liker, men er læreren da egentlig autorisert til å kunne ta denne vurderingen å gi en elev en karakter som vil være med personen resten av livet.

Se artikkelen her: http://www.aftenposten.no/meninger/sid/Karakter-i-kunst-og-handverk-er-nesten-som-et-lotteri-Derfor-burde-den-fjernes-615377b.html

Artikkelen tar for seg flere gode syn rundt dette med karakter i kunst og håndverk og hvordan det kan gjøre elever umotiverte til å jobbe videre innenfor kunstbransjen om de opplever å få en dårlig karakter. Som Aftenposten skriver er en god løsning å få tildelt tilbakemeldinger og ikke karakterer nok noe som vil løse dette problemet. Kunst og håndverk faget på nivået med grunnskole er nok også noe de aller fleste ikke vil forstå nok av til å kunne sette en korrekt karakter basert på hva som er god og dårlig kunst. Og hvem kan vel bestemme om måten eleven har løst oppgaven på var riktig eller galt, kunst kan være så mangt og bli oppfattet på ulike måter. Dessuten så er vel ingen av de elevene som får karakter i faget i dag kjente kunstnere med store navn så på den måten vil ikke resultatet de kommer med automatisk bli kunst, slik mange betaler dyrt for tegninger og malerier i dag.

16930873_10154229338306921_1247757724_oBilde av uteplass, tatt ved Solli plass av Annie Risinggård Larsen

Kunst og håndverk

Hvem bestemmer hva som er kunst? Og hvilken kunst er god kunst? Og hvordan kan man definere at kunsten er av høy eller lav kvalitet? I følge prosedurale kunstdefinisjoner er det kunst om det er høy kvalitet og her snakker vi om selve prosessen rundt kunstverket. I følge funksjonelle kunstdefinisjoner så snakker vi om følelsene rundt kunstverket og at man får en reaksjon eller begynner å reflektere, dette er jo meget individuelt. Man kan også snakke om institusjonelle kunstdefinisjoner som da handler om, om kunden kan stilles ut og gjerne om det er et kjent navn som har laget verket og blir det stilt ut får det en institusjonell definisjon.

Videre da kan man jo spørre seg hvem bestemmer om en elev på grunnskolen fortjener karakteren 3 eller karakteren 6 på en tegning eller et maleri i ”kunst og håndverk”. Som aftenposten har skrevet om i sin artikkel (lagt ved under) så setter fort læreren karakter etter hva læreren selv syntes er fint eller liker, men er læreren da egentlig autorisert til å kunne ta denne vurderingen å gi en elev en stående karakter? I følge den funksjonelle kunstdefinisjonen så handler det jo om at man skal få en følelse, reaksjon eller begynne å reflektere, som nevnt tidligere er dette veldig individuelt. Så da vil kanskje læreren være autorisert til å ta denne avgjørende basert på dette. Men igjen da så syntes jo kanskje personen som har laget verket også at det har en funksjonell kunstnerisk verdi for den og vil bli umotivert av en dårlig karakter.

Se artikkelen her: http://www.aftenposten.no/meninger/sid/Karakter-i-kunst-og-handverk-er-nesten-som-et-lotteri-Derfor-burde-den-fjernes-615377b.html

Artikkelen tar for seg flere gode syn rundt dette med karakter i kunst og håndverk og hvordan det kan gjøre elever umotiverte til å jobbe videre innenfor kunstbransjen om de opplever å få en dårlig karakter. Som Aftenposten skriver er en god løsning å få tildelt tilbakemeldinger og ikke karakterer nok noe som vil løse dette problemet. Kunst og håndverk faget på nivået med grunnskole er nok også noe de aller fleste ikke vil forstå nok av til å kunne sette en korrekt karakter basert på hva som er god og dårlig kunst. Og hvem kan vel bestemme om måten eleven har løst oppgaven på var riktig eller galt, kunst kan være så mangt og bli oppfattet på ulike måter. Dessuten så er vel ingen av de elevene som får karakter i faget i dag kjente kunstnere med store navn så på den måten vil ikke resultatet de kommer med automatisk bli kunst, slik mange betaler dyrt for tegninger og malerier i dag.

Bilde1

Bilde av uteplass, tatt ved Solli plass av Annie Risinggård Larsen

Kunst på arbeidsplassen

Hva om du kunne opplevd kunst av høy kvalitet i din hverdag, hver dag du reiser på jobb. Ville det styrket din kreative tankegang? Hva om du kunne opplevd sammensetninger av arkitektur og kunst som både komplimenterte hverandre men også sto i kontrast til hverandre. Ville du blitt mer inspirert og motivert?

Mange tenker kanskje ikke over det, og det er enkelt å overse det og ikke se det større bilde, men min arbeidsplass (Telenor Fornebu) er et bevis på at det virker http://bit.ly/2jixzuS

Telenor var faktisk en av de siste bedriftene jeg tenkte på når det kom til kunst. Lite viste jeg om at de hadde en betydningsfull internasjonal samtidskunstsamling på over 700 verker http://bit.ly/2kn1rb7. Det er viktig at kunstverkene i samlingen er av samme høye kvalitet og museumsstandard som Hovedsamlingen i Norge, da kan vi knytte dette opp mot det eksklusive kretsløpet (hentet fra boken ”Det norske kunstfeltet”).

For meg er det en fryd å reise på jobb, på denne måten har kunsten en funksjon for meg! På vei inn på plassen så er det første som møter meg Daniel Buren sitt mesterverk av 92 stolper som er plassert over hele uteområdet og Jenny Holzer sine 430 uttalelser om livet som løper med rød skrift på den 215 meter lange tekstbånd-skjermen. I bygget jeg jobber i er det et svært interessant verk av Douglas Gordon som har tatt John Ford´s gamle western film ”The Searcher” fra 1956 og manipulert og sterkt utvidet filmen slik at den varer så lenge perioden i filmen varer nemlig hele 5 år! Det tar faktisk flere uker å vise bare rulleteksten.

Bilde1.pngPå bildene over ser vi blant annet en del av Daniel Burens 92 stolper og Douglas Gordon sitt kunstverk som baserer seg rundt Western filmen ”The Searcher”. Bildene er tatt av Annie Risinggård Larsen og kunstverkene står utstilt på Telenor Fornebu.

Det er mye kunst å se: skulpturer, bilder, malerier og mer. Dette er med på å styrke min motivasjon, mitt kreative sinn og inspirerer meg til å gjøre en bedre jobb. Jeg er veldig bevist på dette selv, men det er nok mange av de ansatte på bygget som ikke er klar over at denne kunsten påvirker. Jeg tror Telenor ønsker at vi skal begynne en kreativ og innovativ tankeprosess selv om vi ikke registrerte det.

Kunsten Telenor samler har et viktig uttrykk og den skal vise kompleksiteten til kunstneren http://bit.ly/2jUYoat Dette betyr jo også at kunstneren får et kvalitetsstempel når et verk blir kjøpt inn i kunstsamlingen. Det er kunst til utstilling på alle Telenor sine lokasjoner i Norge, men også mye kunst som står utstilt rundt omkring utover dette. Dette er en av måten Telenor bidrar med kunst og kultur til samfunnet og dette får meg til å føle at jeg er en del av noe større.

Så, om man som arbeidsgiver ønsker kreativitet på arbeidsplassen er dette en helt riktig måte å gjøre det på, jeg mener at alle arbeidsplasser MÅ ha mer av dette!